Ali Sefünç
  Anasayfa    Biyografi   Basın ve Sosyal Medya   Fotoğraflar    Prof. H. Pokus'un Günlüğü     Makaleler

Yazarın tel dolaptan 'deep freeze'e bir hayat içinde tanık olduğu; sosyo-politik, ekonomik, trajik, ve komik yanılsamaların hikayesidir.
İletişimi sakatlayan eğitimi
Yiğidin zavallısını
Hazımsızlık yaratan göçü
Saksıya benzetilen sevgiliyi
Hayattan alacaklı insanlarımızı
Sosyo-ekonomik ağıtı
Cezalandırıcı seçmeni
Az gelişmiş ülkede, gelişmiş olmanın acılarını
Çerçevesiz yaşayamayanları
Sevişme savaş diyenleri
Baharda yorulmanın, panik atağa yol açışını
Darbenin ve darbecinin en sivil olanlarını
Korkunun korkunç sonuçlarını
İstikrarsızlığın istikrarını
Erken seçimin, erken boşalmadan farksız olduğunu
Hortumcunun iş birlikçisi muslukçuyu
Maçonun içler acısı halini
Oto infazı
Kap-kaç vergisini
Ve tatlandırıcı niyetine kullanılan anıları, bu kitabın içinde bulabilirsiniz.