Ali Sefünç

 

  Anasayfa     Biyografi     Basın    Güncel Yazılar    Fotoğraflar     Prof. H. Pokus'un Günlüğü    Makaleler

Ağaç Sevgisinin 100 Nedeni

 

 

 1. Ağaç sevgisinin doğa, insan, hayvan sevgisini ve özgürlüğü simgelemesi…
 2. Gençlerden, yaşlılar gibi düşünüp davranmalarının istenmesi…
 3. Sosyal devlet anlayışının yıkılması…
 4. Sağlık sisteminin paralı ve güvenilmez bir yapıya kavuşturulması…
 5. Devletin yaptığı sınavların skandallarla sonuçlanması…
 6. Eğitim sisteminin neredeyse hemen her yıl değiştirilmesi…
 7. Toplumsal özgürlüklerin kısıtlanması…
 8. Özel hayata müdahalenin artması…
 9. Genç ve eğitimli nüfusun işsizliği…
 10. Geleceğe dair umutsuzlukların pekişmesi…
 11. Çalışanların sürekli gelir kaybına uğraması…
 12. Halka karşı şiddet dili kullanılması…
 13. Masum taleplerin şiddetle bastırılması…
 14. YÖK gibi baskıcı bir kurumun varlığı…
 15. Meydan ve parkların halkın elinden alınması…
 16. İnsanların AVM koridorlarına mahkûm edilmesi…
 17. Nükleer santral inadı… 
 18. İnternet sansürü…
 19. Sosyal medya düşmanlığı…
 20. Fişlemeler…
 21. Ormanların ve kıyıların talana açılması…
 22. Genel ve yerel seçimlerin şaibe taşıması…
 23. Hukuka güvenin yitirilmesi…
 24. Özgür medyanın susturulması…
 25. Taraflı medya patronlarının ihalelerle zenginleşmesi…
 26. Özelleştirme gelirlerinin halka yarar sağlamaması…
 27. Yasaklamaların sistematik olarak yaygınlaştırılması…
 28. Polis devleti imajının güçlenmesi…
 29. Askeri darbe koşullarının sivil dönemde yaşanması…
 30. Yoksul, eğitimsiz ve çaresiz insanlara oy karşılığında erzak verilmesi…
 31. Suriye iç savaşında taraf olunması…
 32. Suriyeli göçmenlerin halkın kaynaklarıyla finanse edilmesi…
 33. Türkiye’nin diktatörlükle yönetildiği algısı…  
 34. Yolsuzluk ve hortumlama cezalarının azaltılması…
 35. Suçlanan kamu görevlilerinin gönülsüz yargılanması, bu yargılamaların çoğu kez beraat ile sonuçlanması…
 36. Demokrasiyle bağdaşmayan dokunulmazlıkların sürmesi…
 37. Yasadışı dinlemelerin alenen yapılması…
 38. Kimi davaların sahte veya geçersiz deliller üzerinden yürütülmesi…
 39. Gizli tanık muamması…
 40. Uzun tutuklama sürelerinin işkenceye dönüşmesi…
 41. Çiftçinin tarımdan koparılması, iflasa sürüklenmesi…
 42. Demokrasinin dini inançlar üzerinden şekillendirilmeye çalışılması…
 43. Hak arayanların darbecilikle yaftalanması…
 44. GDO’lu ve sağlıksız besin maddelerinin denetimsizliği…
 45. Sendikalaşmanın engellenmesi, grev kırıcılığın iktidar eliyle yapılması…
 46. Hrant Dink, Uludere, Ergenekon ve benzeri davalarda bir türlü yol alınamaması…
 47. Bireysel silahlanmanın engellenmemesi…
 48. Çirkin ve azgın yapılaşmayla İstanbul gibi birçok yerde tarihi dokunun katledilmesi…
 49. İktidarın kendini ülkenin tek sahibi sanması…
 50. Devlet kurumlarının Reyhanlı felaketindeki zaafları…
 51. Vahşi kapitalizmin HES’ler aracılığıyla dağa çıkması…
 52. Madencilik faaliyetleri için değerli tarım ve orman alanlarının tahrip edilmesi…
 53. Altın arama çalışmalarında yeraltı sularının ve toprağın zehirlenmesi…
 54. SİT alanlarının, yeşil alanların imara açılması, çevre koruma bilincinin reddedilmesi…
 55. Kentsel dönüşüm uygulamalarının hak sahiplerini mutsuz, rant sağlayanları mutlu etmesi…   
 56. Ülkenin, dolaylı vergi cehennemine çevrilmesi…
 57. Birçok gerçeğin halktan saklanması, vaat edilen devlet şeffaflığının hiç gerçekleşmemesi…
 58. Spora siyaset karıştırılması, sonuçsuz şike davaları…
 59. Devlet malıyla zenginleşmenin normalleştirilmesi…
 60. Devlet kadrolarının iktidar partisinin hizmetine girmesi…
 61. Alkol günah keçisi seçilirken; yolsuzluk, faiz ve benzeri birçok günah unsurunun yok sayılması…
 62. Dış kaynaklı sıcak paranın yarattığı ekonomik kayıplara göz yumulması…
 63. Ülkenin kaçak akaryakıt, içki, sigara, silah cennetine dönüşmesi…   
 64. Muhafazakâr dönemde uyuşturucu kullanımının artması…
 65. İktidar ayıplarının suni gündemlerle örtülmesi, bazen de örtmeye bile gerek duyulmaması…  
 66. Dış politikanın bağımlılığı…
 67. Başlatılan açılımların sonuçlandırılmaması…
 68. Seçim propagandalarının düşmanlık üzerinden kurulması…
 69. Ahlak müfettişliği…
 70. Kürtaj yasası…
 71. Kadınlara şiddetin önlenememesi, doktorların dayaktan korunamaması…
 72. Emeklilerin sefalete sürüklenmesi…
 73. İktidara iyi niyetle yaklaşanların kullanılıp bir kenara atılması…
 74. Büyük kentlerin göç batağına çevrilmesi…
 75. “AB Standartları” adı altında günlük hayatta artan bunaltıcı bürokrasi…
 76. Eğitimli ve bilinçli insanların ötekileştirilmesi…
 77. Ülkesine yabancılaşan gençlerin geleceklerini yurtdışında aramak zorunda kalışı…
 78. Hoşgörü yerine baskıya güvenilmesi…
 79. İktidarın yaşadığı güç sarhoşluğunun acımasız sonuçlar vermesi…
 80. Büyük şirketlerin ve bankaların, elemanlarını düşük ücretle köle gibi çalıştırması…
 81. Yolları yetersiz bölgelerde konut ve nüfus yoğunluğunun trafik keşmekeşi yaratması…
 82. Dünyanın en yüksek benzin fiyatı…
 83. Devletin ekonomisini ayakta tutmak için halkın ekonomisinin yıkıma uğratılması…
 84. Bireysel borçlanmanın sürdürülemez düzeye gelmesi…
 85. Kaçak elektrik bedellerinin namuslu tüketiciye ödetilmesi…
 86. Semt ve mahalle okullarının yıkılıp TOKİ’nin konut alanına çevrilmesi…
 87. Muhalefet edenlerin aşağılanması, azarlanması, çağdaş kavramların itibarsızlaştırılması…
 88. Yaşam kalitesinin giderek düşmesi…
 89. Temel ihtiyaçlar enflasyonunun, açıklanan genel enflasyon oranlarının en az iki katı olması…
 90. Türkiye’nin tek akıl ve tek duygu tarafından yönetilmeye çalışılması…
 91. İnsanların farklı kimliklerine saygı gösterilmemesi, tek tip yaşamın modellenmesi…
 92. Sokak hayvanlarına yönelik olumsuz planlar kurulması…
 93. İthalata dayalı büyüme sonucunda üretimin ve istihdamın azalması…
 94. Geçmişin travmalarından kurtulmak yerine yeni travmalar yaratılması…
 95. Sanata ve sanatçılara karşı olumsuz tavırlar sergilenmesi…
 96. Meslek odalarında yönetimlerin değişmesi için baskılar yapılması, davalar açılması…
 97. Devlet istatistiklerinin gerçekleri yansıtmaması…
 98. Ortak aklın önemsenmemesi…
 99. Emeklilik yaşının, ortalama yaşam süresini zorlayacak düzeye çıkarılması…
 100. Yaşanan olumsuzlukların düzeleceğine dair ufukta hiçbir belirtinin görülmemesi…

 

NOT:  Farkına varmaya niyetli herkesin aklına gelebilecek nedenlerin sıralandığı bu liste bence anonimdir… Yer veremediğim onlarca nedenden dolayı özür dilerim...

 

 

Ali Sefünç

Bir önceki yazı